• Teaser
  • Teaser
  • Teaser

Socialfaglig Konsulentbistand og Vidensdeling

forside1Socialrådgivning

Jeg gennemser sagsakterne og kommenterer på sagsbehandlingsforløbet.

forside2 Konsulentbistand

Udfærdigelse af handleplan, funktionsevneskema og resourceprofil

forside3Foredrag & temadage

Eksempler kan være: Merudgifter, Ledsager- og støtteordninger eller Strategier